Bienvenido - Benvingut - добро пожаловать - Welcome
 

Què és un Notari?

"El Notari és el funcionari públic autoritzat per donar fe, d'acord amb les lleis, dels contractes i resta d'actes extrajudicials" (article 1 de la Llei del Notariat). A tal efecte, el Notari redacta escriptures públiques, intervenció pòlissses, autoritza actes i expedeix testimonis, legitimacions i certificacions.


El Notari és aquell professional del dret que, al mateix temps, ostenta la condició funcionari públic, exercint la fe pública notarial.


Com a professionals del dret, els notaris intenten esbrinar la voluntat real de les persones que acudeixen a ells, assessorar-les i informar-les de forma imparcial sobre les solucions més apropiades per als fins dels clients, sempre d'acord al Dret. I, en el seu cas, procedeixen a redactar i autoritzar els documents públics corresponents.


I com a funcionaris públics, els notaris donen fe de la exactitud dels fets que veuen, escolten o perceben amb els seus sentits, això com també de l'autenticitat de les declaracions de voluntat que facin les parts en l'instrument públic. En definitiva, els notaris són funcionaris públics al seu servei i el poden aconsellar sobre quina és la millor opció per a la seva situació o problema.


El Notari és


1.Garantia de seguretat i legalitat: el seu objectiu és que el contracte, negoci o declaració estigui ajustat a la legalitat i sigui inatacable. La escriptura pública és fefaent davant els tribunals de Justía: ningú posa en dubte la seva veracitat.


2.Tranquil.litat: firmar qualsevol document davant notari aporta la tranquil.litat de que el negoci o contracte és definitiu, inamovible i eficaç.


3.Proximitat: Per la seva distribució territorial sempre tindràs a un notari a prop que podràs escollir amb total llibertat.


4.Un professional altament qualificat: l'accés al Notariat exigeix estudis intensos i profunds, que es comproven amb un mecanisme de selecció dur i objectiu. Els notaris actualitzen de forma constant els seus coneixements professionals en els àmbits autonò, nacional i internacional.


5.Independència: els notaris només estan condicionats per la Llei.


6.Modernitat: Els notaris tracten d'avançar-se i prevenir els nous requeriments socials i tecnològics i adapten les seves funcions de forma permanent a qualsevol innovació.


7.Eficiència: El cost de la intervenciótarial és molt inferior als costos socials i econòmica que evita. Només una petita part del que es paga a la notaria pertany a la factura del notari. La major part més una provisiór fer front a impostos, honoraris de registradors i gestors i altres despeses generades que el notari abona en nom del client.


ELISABETH GARCÍA CUETO
NOTARIA

C/PARIS 205, 3o 2a
08008 BARCELONA

VEURE MAPA

TEL. 934 145 126
FAX. 932 001 893


http://www.garciacueto.com
notaria@garciacueto.com

ÍNDEX

 

HORARI

de dilluns a divendres
de 9.00 a 14.00

de dilluns a dijous
de 16.00 a 19.00


CONTACTE